Prijslist

Pensionsprijzen vanaf 2018 incl. onderkomen, verpleging

De breng- en de afhaaldag worden elk als 1 volle dag berekend.
In geval van late afhaling en/of eerdere afhaling dient de volledig overeengekomen pensioen prijs te worden betaald.

De kosten van de accommodatie moeten worden betaald in contanten niet later dan bij afhalen.
Pinnen niet mogelik!

Honden tot 30 cm € 16,00
Honden 31 tot 50 cm € 17,00
Honden boven 50 cm € 18,00
Katten geen groepering
Kater moet worden gecastreerd
€ 10,00

Veer onze nieuwe gasten raden wij een of twee proefdagen, tegen een special prijs aan.
Alleen gelding buiten vakantie / feestdagen in NRW.

Wandelingen / uitlaat-service bij substitute, per dog

Maandag t/m Vrijdag € 7,00
Zaterdag en Zondag € 8,00

Onze extra service: afhaal- en brengservice van alle
dieren op anvraag aan de hand van km-afstand

korte traject tot 20 km € 20,00
van 20 tot 30 km € 30,00
van 30 tot 50 km € 35,00
van 50 tot 100 km € 40,00
van 100 tot max 150 km € 45,00

Annulierungskosten

Niet verschijnen 100 %
1. – 6. dagen voor aanfang van het verblijf 80 %
7. – 14. dagen voor aanfang van het verblijf 60 %
13. – 20. dagen voor aanfang van het verblijf 50 %
tot 21 dagen voor aanfang van het verblijf gratis

Alle prijzen incl. BTW een aansprakelijkheidsverezekering!

Geldgig vaccantieboekje meebrengen!
Een voorzoog tegen vlooien (b.v. halsband, druppels, etc.) word aanbevolen.

Mondelinge en telefonische afspraken zijn en behoeven een schriftelike bevestiging.